Slovak Polski

Rezervácia

* Meno a priezvisko
* Ulica
* Mesto
* Telefón
* E-mail
* Termín od
* Termín do
* Počet dospelých osôb
* Počet detí do 3 rokov
Poznámka
*Antispam: koľko má týždeň dní?
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s „Ubytovacími pokynmi“ uvedenenými vpravo.

ring

STORNO POPLATKY

 • Zrušením rezervácie do mesiaca pred nástupom na pobyt vraciame celú sumu zálohy.
 • Zrušením rezervácie do 3 týždňov pred nástupom na pobyt vraciame 50% zálohy.
 • Zrušením rezervácie do 2 týždňov pred nástupom na pobyt zálohu nevraciame!!! Prípadne sa dá záloha presunúť po dohode na iný termín.

IMG_2245

Ubytovacie pokyny

 • V apartmáne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi apartmánu pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti.
 • Majiteľ apartmánov môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 • V deň príchodu je ubytovanie možné od 14.00 hod do 16.00 hod. Ubytovanie v inom čase si hosť musí dohodnúť s majiteľom apartmánu osobne alebo telefonicky.
 • V deň odchodu je hosť povinný opustiť apartmán do 10.00 hod.
 • Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom pri príchode do apartmánu. Účet uhradí v hotovosti.
 • Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22.00 do 06.00 hod.
 • Hosť nesmie bez súhlasu majiteľa apartmánu prevádzať zmeny na zariadení, robiť zásahy do elektrickej či inej inštalácie.
 • Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov apod.)
 • Na izbách platí prísny zákaz fajčenia.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ostatných priestoroch apartmánov. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 • Akékoľvek závady treba nahlásiť majiteľovi aparmánov.
 • Posteľnú bielizeň a uteráky nevymieňame denne, slúžia na celotýždenný pobyt.
 • Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a kúpelni, uzamknúť dvere do izby ako aj vstupné dvere do apartmánu.
 • Domáce zvieratá môžu byť na izbách len so súhlasom majiteľa apartmánu za predpokladu, že ubytovaný hosť preukáže nezávadný zdravotný stav svojho zvieraťa. Cena za ubytovanie zvierat sa účtuje podľa platného cenníka. V prípade poškodenia zariadenia sú hostia povinní toto nahradiť v plnej výške.
 • Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho závažným spôsobom porušia, môže majiteľ apartmánov zmluvný pomer zrušiť a žiadať náhradu prípadnej škody.
 • Parkovisko nie je strážené.
 • Sťažnosti, prípadné návrhy na zlepšenie ubytovania a kvality poskytovaných služieb prijíma majiteľ apartmánov.

Mohlo by Vás zaujímať

Napísali o nás

WordPress Video Lightbox